Стандартизиран тест по български език за деца за ниво А1.1 по Общата европейска езикова рамка.

Тест по български език като чужд за ниво А2
по Общата европейска езикова рамка, предназначен
за деца.

Кратък тест върху предлозите за място в българския език.