Стандартизиран тест по български език за деца за ниво А1.1 по Общата европейска езикова рамка. Тестът е защитен с парола. Предлага се открит ДЕМО ВАРИАНТ на теста.

Стандартизиран тест по български език за деца за ниво А1 по Общата европейска езикова рамка. Тестът е защитен с парола.
Предлага се открит ДЕМО ВАРИАНТ на теста.

Тест по български език като чужд за ниво А2
по Общата европейска езикова рамка, предназначен
за деца. Тестът е защитен с парола.
Предлага се открит ДЕМО ВАРИАНТ на теста.

Кратък тест върху предлозите за място в българския език.