Български език като чужд за придобиване на културни компетентности

           Модулът „Да поговорим за България на български” ви запознава с български културно-исторически реалии. Тук ще получите информация за географски обекти, исторически и съвременни личности, различни страни от съвременния български живот, както и за български традиции и обичаи. Освен познавателната страна, ще имате възможност да усвоите нова лексика, да направите лексикални и граматични упражнения, да тренирате уменията си за разбиране при четене.

         Модулът се състои от 15 учебни единици. Всяка учебна единица съдържа:

основен текст, съпроводен с обяснение на лексиката;

упражнения към основния текст, първото от които е тест;

текст за разбиране при четене, с тест към него;

ключ за верните отговори.

АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

Йовка Дапчева, Милена Велева, Николай Ников