БЪЛГАРСКИ ЕЗИК КАТО ЧУЖД ЗА АКАДЕМИЧНИ ЦЕЛИ

Модулът  ви запознава с основните  морфо-синтактични особености на научния стил и със структурно-лексикалната специфика на научния текст.

Първата част на модула  съдържа два елемента: кратка информация за представената  граматическа категория и упражнения за усвояването й.

Втората част също съдържа два елемента:

общественонаучни текстове и упражнения към тях, проверяващи  разбирането  при четене;

текст на научна конференция и упражнения за създаване на научно изложение.


АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

Светозара Халачева, Цветанка Табакова, Пенка Михайлова