LanguageCourse

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007 - 2013

Инвестира във вашето бъдеще!
Проект No: BG051PO001-4.3.04 - 0009


ВНИМАНИЕ!  АДМИНИСТРАТОРЪТ НА САЙТА СПИРА ДОСТЪПА ДО СИСТЕМАТА НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ, КОИТО ПРИ РЕГИСТРАЦИЯТА НЕ СА ВЪВЕЛИ ИМЕТО НА УЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ, В КОЕТО УЧАТ ИЛИ РАБОТЯТ. 
 ПРОЕКТЪТ Е НАСОЧЕН КЪМ ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ И ТЕСТИРАНЕ НА ЗНАНИЯТА ПО

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК НА ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ В БЪЛГАРИЯ

СЪСТОИ СЕ ОТ 4 МОДУЛА:

   Български език като чужд за общи цели - запознава с  граматическите  особености на

 българския език, чието овладяване гарантира постигане на ниво

В2 по Общата европейска езикова рамка;

Български език като чужд за академични цели - представя морфо-синтактичната и

лексикална специфика на научния стил;

Български език като чужд за придобиване на културни компетентности - запознава

с географски обекти, исторически личности и фолклора на България;

    Тестиране на знанията по български език като чужд - дава възможност за  проверка на 

         знанията  по български език  като чужд чрез  различни видове тестове, които

           са напълно безплатни за чуждестранните студенти, обучаващи се в България.

ЕЛЕКТРОННИТЕ РЕСУРСИ, ПРЕДСТАВЕНИ В ТОЗИ САЙТ, СА РАЗРАБОТЕНИ В
ДЕПАРТАМЕНТА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ
ПРИ СУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
ОТ АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ ПОД РЪКОВОДСТВОТО НА ДОЦ. Д-Р С. ХАЛАЧЕВА

 

  Новини от сайта

  Picture of Мардик Андонян
  Регистрация в сайта
  by Мардик Андонян - Wednesday, 16 September 2015, 10:05 PM
   

  Продължава създаването на потребителски акаунти без посочено учебно заведение на потребителя. Такива акаунти се БЛОКИРАТ от администратора на сайта.

   
  Picture of Мардик Андонян
  Спрени акаунти
  by Мардик Андонян - Wednesday, 26 August 2015, 9:51 PM
   

  Уведомяваме всички потребители на сайта, че потребителските регистрации, в които НЕ Е посочено учебното заведение на потребителя, ще бъдат БЛОКИРАНИ.

  Потребители с блокирани акаунти могат да си направят нова регистрация, в която ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да посочат учебното си заведение.

  От администратора на сайта