Тестиране на знанията по български език като чужд

Този модул се състои от три раздела.

Раздел 1 включва серия от дидактически тестове по български език, които потребителят може да изпълнява многократно с цел овладяване, трениране и проверка на степента на владеене на отделни граматически категории в българския език.

Раздел 2 се състои от два теста за диагностика на езиковата компетентност  на потребителя според Европейската езикова рамка.

Раздел 3 включва примерни сертификационни тестове за ниво на владеене на български език като чужд съобразно Европейската езикова рамка - А2, В1, В2 и С1. Тестовете за различните нива проверяват езиковата компетентност на потребителя по четирите езикови умения - слушане, четене, говорене и писане.

Технически изисквания - компютър с Интернет, микрофон, слушалки и клавиатура за писане на кирилица.


АВТОРСКИ КОЛЕКТИВ:

Мардик Андонян, Аспазия Борисова, Валентина Димитрова,
Людмила Кирова, Юлия Тодоринова