Мнения, коментари и въпроси

Проверка на знанията ниво А2/В2

 
Снимка на Anie Tchalovski
Проверка на знанията ниво А2/В2
от Anie Tchalovski - четвъртък, 10 юли 2014, 15:24
 

Имам въпрос за тест В2, въпрос 3: кое вярно "Децата се съблекли"?

и "Децата се съблякли"? 

Снимка на valentina dimitrova
Re: Проверка на знанията ниво А2/В2
от valentina dimitrova - петък, 11 юли 2014, 10:37
 

Правилно е да се пише съблекли > Децата са се съблекли.

Правописът на думата се подчинява на правилото за променливото я.

Променливо е онова я, което при определени фонетични условия преминава в е.

Пише се я, когато са изпълнени едновременно три условия:

1) я се намира в сричка под ударение;
2) сричката след я съдържа една от гласните а, о, у, ъ или я е в последната сричка на думата;
3) след я не следва никоя от съгласните ж, ч, ш, й.

Напр. > Той се е съблякъл (изпълнени са и трите условия)

но > Те са се съблЕкли, а не съблЯкли, защото  в сричката след Я, няма никоя от гласните а, о, у или ъ, а има гласната И, т.е. не е изпълнено условие 2 .